สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

อุดมคติสำหรับผู้ชายที่ดีที่สุดในประเทศ