สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

แบบหล่อคอนกรีตสำเร็จรูปเพื่อขาย