สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

บดสถาบันออกแบบเหอเฟย์ซีเมนต์