สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

สถานะปัจจุบันของการวิจัยต่างประเทศเกี่ยวกับเครื่องทำทราย