สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

มือถือถูกใช้เป็นเครื่องกำจัดขยะ