สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ราคาเศษเหล็กโรงถลุงเหล็กต่อปอนด์