สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เชื่อมอุปกรณ์เสริมตะแกรงสั่นสะเทือน