สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

วิธีการที่จะอนุญาตให้มีรองเท้าหินจากรัฐบาลอินเดีย