สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงโม่เก่าโรงโม่หินขายปูนซีเมนต์