สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

คู่มือการเคลื่อนที่เชิงเส้นไมโครมิล