สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงงานถลุงแป้งกระบวนการผลิตต้นทุน