สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงงานลูกกลิ้งวัสดุลูกกลิ้ง