สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

อัตราการส่งออกเครื่องบดคอนกรีตมือถือ