สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงสีลูกกลิ้งสำหรับรูปถ่ายยอดคงเหลือ