สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ข้นความจุสูงสำหรับเยื่อกระดาษแร่