สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ข้อมูลจำเพาะของสายการผลิตที่ใช้งานไม่ได้