สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ฟรีแผนผังไฟฟ้าแบบแมนนวลแบบสีน้ำตาลและชาร์ปเครื่องกัดแนวตั้ง