สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

สายการผลิตเครื่องบดทรายที่สวยงามความงามที่ดีที่สุด