สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การดำเนินงานเครื่องจักรแนวตั้งและแนวนอน