สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

อุตสาหกรรมเหมืองแร่เรย์มอนด์