สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

วัสดุเพลาในเครื่องบีบอัดฟิลิปปินส์