สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ตารางปั่นทองขนาดเล็กสำหรับการขาย