สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ราคาเครื่องก่อสร้างในกาตาร์