สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การควบคุมช่องว่างของเครื่องบีบอัดกรวย