สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ชิ้นส่วนผู้ขายสำหรับเครื่องย่อยขยะ