สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ชุดอุปกรณ์แต่งหินทรายเท่าไหร่