สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

บดผสมแนวตั้งบดสำหรับหินแข็ง