สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องใช้ในการถ่ายโอนข้อมูลกรวด