สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การประกอบม้วนเชื่อมที่โรงงานผลิตหลอด