สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ชนิดคั้นที่ใช้ในการขุดถ่านหิน