สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

มอเตอร์เฟสเดียวกิโลวัตต์ในเคนยา