สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

อิเล็กโทรดรุ่นใดที่เหมาะสำหรับการเชื่อมปมคั้น