สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ไพรเมอร์ชั้นบดครอสในรูปแบบ