สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

พรบเครื่องควบคุมการลอยแร่ทองคำ