สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

วิธีการปรับปรุงชีวิตของค้อนในค้อนบด