สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์การสกัดแร่ทองคำเซลล์การลอยอัตโนมัติ