สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

แม่เหล็กเข็มขัดสำหรับหินบด