สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

รายการทั้งหมดแร่ยูเรเนียมเรเดียมวาเนเดียม