สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องบดขนาดเล็กที่สร้าง