สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ตั้งหม้อต้มน้ำร้อนในโรงงานสิ่งทอ