สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องซักผ้าและเครื่องเป่าวางซ้อนกันได้