สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

แผนผังองค์กรสำหรับโรงงานล้างทราย