สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ชีวิตก๊าซธรรมชาติท่อน้ำร้อนหม้อไอน้ำราคา