สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ความแตกต่างระหว่างปูนแห้งและปูนผสมเสร็จ