สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงงานเครื่องบดความเร็วปานกลางตงกวน