สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

จานกรามต่ำโครเมี่ยมทำในประเทศจีน