สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

วิธีการเปลี่ยนสายพานป้อนในถังทราย