สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การเลือกช่องสัญญาณรวมของหน้าจอ