สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

แผ่นหน้าจอความถี่สูงในเฟรนช์โปลินีเซีย