สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

สมาคมผู้ตรวจสอบทองคำแห่งอเมริกา